مدیریت تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری

بخش مدیریت تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری به منظور ایجاد و تسهیل فرآیندهای مربوط به تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری، به عنوان یک بخش حیاتی و کلیدی فعالیت مدیریتی شهرداری مورد توجه قرار می‌گیرد. این بخش با هدف حصول از درآمدهای قانونی و منظم، بهبود مدیریت مالی شهرداری و تضمین پایداری منابع مالی، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه فعالیت می‌کند. با بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن و روش‌های مؤثر در زمینه تشخیص و وصول درآمدها، این بخش تلاش می‌کند تا فرآیندهای مربوط به این حوزه را سریع‌تر، شفاف‌تر و کارآمدتر نماید.

دایره حقوقی

بخش دایره حقوقی به عنوان یک بخش مهم و حیاتی در فرآیند مدیریت حقوقی و قانونی شهرداری، وظایف و مسئولیت‌های مربوط به حقوقیت و رسیدگی به امور حقوقی شهرداری را بر عهده دارد. این بخش با هدف ارائه خدمات حقوقی به شهرداری و ارتقاء آگاهی و اطلاعات قانونی مدیران و کارکنان شهرداری فعالیت می‌کند. با داشتن تیمی متخصص و مجرب از وکلا و کارشناسان حقوقی، بخش دایره حقوقی در حوزه تدوین و بررسی قراردادها، پیگیری دعاوی حقوقی، مشاوره قانونی، و حل و فصل اختلافات حقوقی و قضایی فعالیت می‌کند. همچنین، این بخش در تعامل با نهادها و دستگاه‌های قضایی و حقوقی دیگر، مانند دادگستری و وکلا، همکاری می‌نماید تا از رعایت قوانین و مقررات حقوقی در امور شهرداری اطمینان حاصل شود.

امور مالی و حسابداری

بخش امور مالی و حسابداری به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌ها در فرآیند مدیریت مالی و مالیاتی شهرداری، وظایف و مسئولیت‌های مربوط به امور مالی، حسابداری، و امور مالیاتی را بر عهده دارد. این بخش با هدف حفظ نظم مالی و اعتبار شهرداری، اجرای صحیح قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری، و تسهیل فعالیت‌های مالی شهرداری در حوزه بودجه‌بندی و حسابرسی، فعالیت می‌کند. با بهره‌گیری از دانش و تخصص کارکنان ماهر و استفاده از نرم‌افزارها و ابزارهای مدیریت مالی مدرن، این بخش تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل کند که تمامی فعالیت‌های مالی شهرداری به صورت دقیق و مستند انجام شده و گزارش‌های مالی صحیح و قابل اعتمادی تهیه شود.

امور اداری و کارگزینی

بخش دایره حقوقی، امور اداری و کارگزینی به عنوان یک بخش چندمنظوره و حیاتی در فعالیت‌های اداری و مدیریت منابع انسانی شهرداری، وظایف و مسئولیت‌های مربوط به حقوقیت، امور اداری و کارگزینی را بر عهده دارد. این بخش با هدف ایجاد نظم و انضباط در فعالیت‌های اداری شهرداری، رعایت قوانین و مقررات کاری، و تسهیل فرآیندهای کارگزینی و امور کاری فعالیت می‌کند. با داشتن تیمی متخصص از کارشناسان حقوقی و کارکنان ماهر در حوزه اداری و کارگزینی، بخش دایره حقوقی، امور اداری و کارگزینی در انجام وظایف مربوط به تدوین قراردادها، امور کاری و قانونی کارکنان، مدیریت پرونده‌های کاری، امور ثبت و نگهداری پرونده‌های کارکنان، و انجام مراحل کارگزینی فعالیت می‌کند.

اخبار و رویدادها

More In خبر  

معرفی معاون

مهندس رامین امیرمداح

 معاون مالی و اقتصادی شهرداری